Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

Turnike ve Kontrollü geçis kontrol sistemleri; Proje içerigine göre kartlı geçis kontrol sistemleri, biyometrik göz irisi tanıma sistemleri, biyometrik parmak izi tanıma sistemleri, biyometrik el okuma sistemleri, olarak çesitlendirilebilir. Proje içerigine göre personelin, ziyaretçilerin kontrolleri ve kayıtlarını tutmak için kullanılan bu sistemler sayesinde çalısan personelin çalısma zamanı, mesai süresi, giris çıkıs sürelerinin kontrol altına alınması ve muhasebe programları sayesinde güvenlik ve verimlilik maksimum düzeyde saglanır.

 Bu sistemler giris ve çıkısların süratli olmasını saglayarak giris ve çıkıs bölgelerindeki beklemeden kaynaklı zaman kayıplarını minimize eder. Tek giris çıkıstan, çok giris çıkıslı uygulamalara veya tek binadan, kompleks isletmelerin ortak çalışma ve otomasyon isletim sistemlerine kadar bir çok kombinasyon ve entegrasyon imkanı bulunan bu sistemler, hem isletme güvenliğini sağlamakta, hem de giriş çıkıs yapan kişileri takip edebilmektedirler.