Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

Turnike ve Kontrollü geçiş sistemleri; 

Proje içeriğine göre kartlı geçiş sistemleri, biyometrik göz irisi tanıma sistemleri, biyometrik parmak izi tanıma sistemleri, biyometrik el okuma sistemleri, olarak çeşitlendirilebilir. Proje içeriğine göre personelin, ziyaretçilerin kontrolleri ve kayıtlarını tutmak için kullanılan bu sistemler sayesinde çalışan personelin çalışma zamanı, mesai süresi, giriş - çıkış sürelerinin kontrol altına alınması ve muhasebe programları sayesinde güvenlik ve verimlilik maksimum düzeyde sağlanır.

 Bu sistemler giriş ve çıkışların süratli olmasını sağlayarak giriş ve çıkış bölgelerindeki beklemeden kaynaklı zaman kayıplarını minimize eder. Tek giriş çıkıştan, çok giriş çıkışlı uygulamalara veya tek binadan, kompleks işletmelerin ortak çalışma ve otomasyon işletim sistemlerine kadar bir çok kombinasyon ve entegrasyon imkanı bulunan bu sistemler, hem işletme güvenliğini sağlamakta, hem de giriş çıkış yapan kişileri takip edebilmektedirler. Sistem raporlama özelliği ile kişi ve zaman bazında istenilen her çeşit bilginin yazılı olarak çıkışının alınmasına müsaade etmektedir. Raporlama, isteğe ve amaca göre değişik şekillerde yapılabilir.

 Sistemlerdeki bir diğer önemli elaman ise turnikelerdir. Turnikeler boy turnikeleri, tripod tipi turnikeler ve ihtiyaca uygun değişik tiplerde ve materyallerde olabilir. Seçilen turnikeler binanın mimari yapısına, güvenlik risklerine ve kullanım alanlarına göre uygun materyallerden veya uygun şekillerde tasarlanabilirler. Ancak projelendirme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli özellik dekoratiflikten daha ziyade efektif kullanım alanlarının belirlenip sistemin en verimli çalışabilecek şekilde konumlandırılmasıdır.